Dalīšanās ar labās prakses piemēriem Valodu mācību jomā

Nr Izvēlies atbilstošu mācību priekšmetu!KLASESASNIEDZAMAIS REZULTĀTSĪSS APRAKSTSNODARBĪBAS GARUMS VAI UZDEVUMA LAIKA LĪNIJANEPIECIEŠAMIE RESURSI UN/VAI TEHNOLOĢIJASINTERNETA SAITE UZ MATERIĀLIEMPIEMĒRS1PIEMĒRS2PIEMĒRS3
1 Latviešu valoda Pirmsskola Atšķir un nosauc skaņas vārdā. Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu (6-7gadi) Raksta burtus. Darbojoties iepazīst sev nozīmīgus burtus(4-5gadi) Prakstiskas darbības ar burtiem uz papīra, apkārtējā vidē. Ja veido sāls mīklu, tad milti, sāls, augu eļļa, ūdens.
2 Latviešu valoda Pirmsskola Atšķir un nosauc skaņas vārdā. Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu (6-7gadi) Raksta burtus. Darbojoties iepazīst sev nozīmīgus burtus(4-5gadi) Prakstiskas darbības ar burtiem uz papīra, apkārtējā vidē. Ja veido sāls mīklu, tad milti, sāls, augu eļļa, ūdens.
3 Angļu valoda 1 Prot nosaukt, izlasīt un atpazīst runā lietas skolā un savā istabā. Prezentācija domāta skolēnu patstāvīgai (kopā ar vecākiem) vārdu apgūšanai/ atkārtošanai par lietām skolā un istabā, to atrašanās vietu. Prezentācijā apvienoti divi temati un uzdevumi sakārtoti tā, lai skolēni spētu sagatavoties pārbaudes darbam par šiem tematiem. Prezentācijā apvienotas 2 nodarbības ( katra 40 min.), bet atkarībā no skolēna mācību materiāla apguves īpatnībām varētu būt arī cits laiks. Telefons vai dators ar skaļruniem. https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
4 Krievu valoda (svešvaloda) 11 Saklausot un lasot specifisku informāciju, lieto to atbildes meklēšanā. Prezentācija skolēniem, atbilžu lapa uzdevumiem un saites interneta resursiem attālinātas mācīšanās stundai. hInterneta pieslēgums. https://www.youtube.com/watch?v=yvWePiM2l2I&t=182s
5 Latviešu valoda 12 Saskata un novērtē autora individuālā stila īpatnības, analizējot valodas leksisko, morfoloģisko un sintaktisko aspektu. Attālinātas mācību nodarbības plāns, uzdevumi skolēniem, adrese interneta resursiem. 80 min. Interneta pieslēgums.
6 Krievu valoda (dzimtā valoda) 1 Izpildītie uzdevumi, kuros skolēns paradīs teksta izprātni (darbs ar attēliem, atbildes uz jautājumiem utt.) Darbs sastāv no 8 darba lapām, kurās ir iekļauts teksta atsegums skolēnam, teksts, uzdevumi par teksta izprātni, vingrināšanas uzdevumi un pašpārbaudes uzdevumi. 2 mācību stundas.
7 Latviešu valoda 2 Vārdu krājuma paplašināšana, krāsas un laika apstākļi pavasarī, apģērbs pavasarī, teikumu veidošana. Uzdevumu kopums veidots skolēniem ar dzirdes traucējumiem, ievērojot valodas un attīstības īpatnības. Uzdevumos ievērota pēctecība, sistēmiskuma pieeja, skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas, tad tās aktualizēt, ir dota iespēja tās pielietos, veikt pašvērtējumu, sniegt atgriezenisko saiti. Katram skolēnam ir pieejams savs, individuāls tiešsaistes zvana laiks, kad tiek pārrunāti uzdevumi.
8 Krievu valoda (dzimtā valoda) 12 Izanalizēt V.Nabokova stāsta "Aplis" nosaukumu ka vienu no teksta stiprām pozīcijām. Nokonstruēt teksta tematiskie lauki, teksta marķētēšana. Secināt, kā varoņa dzīve ir aplis, argumentēt savu viedokli. Krievu literatūras stundas piemērs mācību plānošanai attālināti. Darbs sastāv no divām daļām: 1. Izlasīt tekstu (tiešsaitē) .2. katra skolena patstāvīgs darbs (darba lapa pievienota) 2 mācību stundas: teksta lasīšana, teksta marķētēšana, darba lapa pildīšana. Resursi: stāsta teksts, pieraksti krievu valodā un literatūrā, darba lapa ar nepieciešamo informāciju un jautājumiem. V.Nabokova biografija (atkārtojums): https://www.youtube.com/watch?v=CGr822SSM40 stāsta teksts: http://lib.ru/NABOKOW/fial02.txt
9 Krievu valoda (dzimtā valoda) 4 Prot atrast vienlīdzīgus teikuma locekļus un likt pieturzīmes. Prot izmantot pārbaudes darbā likumu par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Prot uzrakstīt teikumus ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Prot teikumos likt pieturzīmes Повторить правило по учебнику - стр.179-181(в жёлтой рамочке) Учебник: стр.180 N 333 - устно, .N 334 – письменно,стр.182 з.339(1) письменно Izpildīt uzdevumus MG lpp.184 N344(2),345(2) AS: Izpildīt testu.https://www.uzdevumi.lv/TestWork/Join/qeMcKy4tiUSZ3f4 cPW8_GA Vertēšana “10”b 3 stundas mācību grāmatā 184,185 Аpskatīt video https://www.youtube.com/watch?v=3H7v5Gf3eAo знаки преп. Выполненные задания перешлите,пожалуйста, на ватцап Uzdevumi.lv
10 Angļu valoda 9 Aim: modern technology usage, usage of learned grammar structures (Passive Voice, tenses), practice of presentation skills (parts of the presentation, time limit, intonation etc.), knowledge of linking words. PROJECT ON IDEAL HOLIDAY Results (you can choose what suits you best): 1. Powerpoint presentation (Less text, more supportive pictures or photos) 2. Poster (or a Collage) 3. Speech Content: 1. Chosen country? Transport, hotel (Introduction) 2. Selection of things to visit (3 days short plan: facts about the places 3-5) 3. Conclusion (costs, results – knowledge of what will be gained - listed) Time for your speech: 3-5 minutes (no reading!) Note!!! try to use the various grammar structures (tenses, Passive Voice, Comparisons), adjectives (large range of various descriptive adjectives – wonderful, notorious, delicious, charming, crowded, exciting, spectacular, fascinating, lively, picturesque, rural, urban, ancient, remarkable etc.) and linking words (To start with, Next, Moreover, Despite, Considering, To sum up etc.) 4 macību stundas Internets, Powerpoint
11 Angļu valoda 8 Sagatavoties stasta rakstīšanai (linkers, expressions for organization) 1.daļa - izteicienu macīšanos; 2.daļa - prakse ar pašpārbaudi. 1 mācību stunda https://www.liveworksheets.com/px113979hr - teorija un prakse https://app.wizer.me/learn/XDONBV - AS un pašpārbaude
12 Latviešu valoda 3 Apgūt lietvārdus un īpašības vārdus. Darba laba, kuru var apvienot ar pasteigu, lai apgūtu lietvārdus un īpašības vārdus Izdrukāt darba lapu
13 Latviešu valoda 3 . Darbs, kuru skolēnam iespējams īstenot patstāvīgi - uzrakstīt stāstu par pavasari balstoties uz darba lapā esošajiem zīmējumiem. 40 min. Izdrukāta darba lapa vai iespēja to skatīties - datorā, teleofnā, planšetdatorā.
14 Latviešu valoda un literatūra 0 Dažādi materiāli skolēnu zināšanu papildinašanai gan latviešu valodā, gan literaturā (dažādām klasēm). Materiālu kopums par dažādām tēmām. Literatūrā autoru biogrāfijas, var izmantot izziņai. Darbietilpīgs materiāls dialektoloģijā. Darba lapas 3. klasei par darbības vārdu. https://drive.google.com/drive/folders/1z2LDiEGJBZgilZBxzp81ir_s1UI5eTZv?usp=sharing
15 Latviešu valoda un literatūra 7 Dažādi. Dažādi uzdevumi 7.klasei par svešvārdiem, saliktu pakārtotu teikumu, darbības vārdiem, interpunkciju u.c. Dažāds Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/drive/folders/1C6nNlpqg9p4Yqokw-LZdUSqq6Ykpn-qc?fbclid=IwAR3Ayinp0JEKG-EOhDfpmVyRwi0_sLVpmyfOydYhAKqi2S--o_hQzCNVOpg
16 Latviešu valoda (mazākumtautību skolām) 0 Skolēni apgūst un prot nosaukt burtus, jēdzienus un sadzīvas priekšmetu nosaukumus, gadalaikus, ēdienus un dzērienus. Uzdevumi ievietoti gan PowerPoint prezentāciju, gan Word darba lapu formātā. Dažāds Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/open?id=1PZfpx7g3Vpu8wLH1U6sNeB4OPFVhM5qr
17 Latviešu valoda 10 Katram uzdevumam savi Uzdevumu kopums par valodas izcelšanās teorijām, sintaksi, teikumu veidiem, interpunkciju, pārbaudes darbi u.c. Materiālā ievietotas gan PowerPoint prezentācijas, gan darba lapas Word formātā. Dažāds Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/drive/folders/1MIfit9dXsNu7O-a3mTvyxUdL13SS2TzG?fbclid=IwAR3Ayinp0JEKG-EOhDfpmVyRwi0_sLVpmyfOydYhAKqi2S--o_hQzCNVOpg
18 Latviešu valoda 9 Katram uzdevumam savi. Uzdevumi par valodas etiķeti, teksta veidiem, svešvārdiem, savrupinājumiem, stila kļūdām u.c. Materiālā ievietotas gan PowerPoint prezentācijas, gan darba lapas Word formātā. Dažāds Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/drive/folders/1wjlWfTazzBRBF3if1EhjIN6vaJEtv--F?fbclid=IwAR3Ayinp0JEKG-EOhDfpmVyRwi0_sLVpmyfOydYhAKqi2S--o_hQzCNVOpg
19 Latviešu valoda 8 Katram uzdevumam atšķirīgs Uzdevumu kopums par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, divdabja teicieniem, apstākļa teikumiem u.c. Materiālā ievietotas gan PowerPoint prezentācijas, gan darba lapas Word formātā. Dažāds. Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/drive/folders/1kkivcCN7_avkr_PY4vDbjjy_MKOYAlQG?fbclid=IwAR3Ayinp0JEKG-EOhDfpmVyRwi0_sLVpmyfOydYhAKqi2S--o_hQzCNVOpg