Dalīšanās ar labās prakses piemēriem Matemātikas mācību jomā

Nr Izvēlies atbilstošu mācību priekšmetu!KLASESASNIEDZAMAIS REZULTĀTSĪSS APRAKSTSNODARBĪBAS GARUMS VAI UZDEVUMA LAIKA LĪNIJANEPIECIEŠAMIE RESURSI UN/VAI TEHNOLOĢIJASINTERNETA SAITE UZ MATERIĀLIEMPIEMĒRS1PIEMĒRS2PIEMĒRS3
1 Matemātika Pirmsskola Saista ģeometriskās figūras ar pazīstamiem objektiem Vidē jāmeklē ģeometriskās formas, tiek piedāvāta rotaļa, eksperiments un konstruēšanas darbības. Papīrs, dzija, papīrs, zīmulis, saspraudes, kokteiļu salmiņi un pastilas konfektēm vai plastilīns. https://www.instagram.com/p/B2iNW4VDfbb/?fbclid=IwAR00NDjb7O5tf-X5HjNsQqkDfbXbwyjoexrOSjhAxTZMrdBfnyum_V6Sy24 https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1501-apli-un-elipses
2 Matemātika 8 Aprēķina paralelograma malas un augstumu, izmantojot kvadrātvienādojumus Attālinātas nodarbības apraksts ar jautājumiem, atgādnēm, saitēm uz elektroniskajiem materiāliem, uzdevumiem un atgriezenisko saiti.. 80 min. Interneta pieslēgums
3 Matemātika 7 Atrisina lineāras nevienādības un nosaka to atrisinājumu skaitu. Attālinātas mācīšanās nodarbības apraksts ar piemēriem, uzdevumiem, atgriezenisko saiti skolēniem. Interneta pieslēgums. https://app.classkick.com/#/assignments/AXFRXtmZRtyuul6SuGvhkA/question/AXFRXtmxTpuBU-j4Q5X7Mw
4 Matemātika 12 Sistematizē zināšanas par pamatnevienādībām un atrisina pamatnevienādības. Attālinātas mācīšanās nodarbības pāns, mācību uzdevums atgādnes veidošanai u.c. uzdevumi skolēniem. 60 min. Interneta pieslēgums.
5 Matemātika 6 Protu zīmēt koordinātu plakni. Protu nolasīt punkta koordinātas. Protu atlikt koordinātu plaknē punktus ar dotajām koordinātām. Protu attēlot koordinātu plaknē sakarību vērtības. Mācos saskatīt sakarību, kas pastāv starp attēlotajiem datiem. Stundu plāni par tematu "Koordinātu plakne". Darbs sastāv no uzdevumiem katrai stundai un ir kā plānojums nedēļai. Pamatā mācību līdzekļi: mācību grāmata; www.uzdevumi.lv; www.soma.lv. Darbs paredzēts aptuveni 3 nedēļām. Mācību grāmata (Matemātika 6. klasei. Ilze France, Gunta Lāce), interneta pieslēgums un telefons/planšete/dators.
6 Matemātika 8 Temats: "Paralelograms un rombs". Zinu paralelograma un romba īpašības un pazīmes. Izprotu apgalvojumus un veidoju tiem apgrieztos apgalvojumus. Protu aprēķināt paralelogra un romba elementus. Temats: "Paralelograms un rombs". Darbs 3-4 nedēļām, bet iespējams 2-3 nedēļas. Mācību grāmata (Matemātika 8. klasei.Ilze France, Gunta Lāce, Evija Slokenberga); www.uzdevumi.lv; www.soma.lv.
7 Matemātika 7 1)Izprot jēdzienu "Koordinātu plakne" 2)Prot uzzīmēt koordinātu plakni un nosaukt tās elementus. 3)Prot atlikt punktu plaknē, nolasīt tā koordinātes. Stundas tēma "Atkārtojums par koordinātu plakni". Skolēns skatoties mācību video, atkārto par koordinātu plakni, veic prasītos uzdevumus, sniedz AS. Nodarbība paredzēta vienai mācību stundai (40 min.) attālināti. Skolēnam nepieciešams dators/telefons, pierakstu klade, mācību grāmata (I. Lude, J. Lapiņa "Matemātika" mācību grāmata 7. klasei)
8 Matemātika 7 Skolēni zinās jēdzienus simetrijas ass, simetrijas centrs, simetrija pret taisni, simetrija pret punktu, pret taisni (punktu) simetriskas figūras. Pratīs konstruēt pret taisni (punktu) simetriskas figūras, lietojot uzstūri, cirkuli un lineālu.Saskatīs simetriju dzīvajā dabā, tehnikā, mākslā un apkārtējā vidē. Prezentācija, domāta skolēna patstāvīgajam darbam. 7 mācību stundas. Rēzeknes pamatskolas- attīstības centra PP prezentācijas veidošanas nosacījumi, paraugs, kurš noderēs skolēniem, veidojot savu prezentāciju.
9 Matemātika 6 Būt gudram Gribu mācīties
10 Matemātika 6 Būt gudram Gribu mācīties
11 Matemātika 5 Skolēns apgūst prasmi saskatīt leņķus sadzīves situācijās. Darba lapa izveidota, lai skolēns prastu paskaidrot, kur leņķi ir redzami reālās sadzīves situācijās. Šo materiālu var izmatot 5.klases, bet papildinot darbu, arī 6. un 7.klases skolēni. Rakstiskā daļa plānota, lai novērtētu skolēnu spējas strādāt ar tekstu. 20-30 minūtes +AS. MG 5.klasei, lai ieskatītos piemēros par pulksteni.
12 Matemātika 6 Skolēns prot analizēt sakarības, kuras attēlotas koordinātu plaknē. Ikdienā mēs esam atkarīgi no laika apstākļiem. lai skolēnam veidotos izpratne par sakarībām, liku viņam pētīt 2 situācijas, kurās skolēnam jāparāda zināšanas par koordinātu plakēm, jālieto prasme nolasīt vērtības un sasaistīt zināšanas ar vidi mums apkārt. Attālinātā mācīšanās procesā veidoju darba lapas, ierēķinot skolēna laiku, tās atverot, papildinot un nosūtot pedagogam atpakaļ. 20-30 min. mobilais tālrunis, dators, internets. www.gismeteo.lv vai cita laikaziņu un laika apstākļu mājaslapa.