Dalīšanās ar labās prakses piemēriem Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā

Nr Izvēlies atbilstošu mācību priekšmetu!KLASESASNIEDZAMAIS REZULTĀTSĪSS APRAKSTSNODARBĪBAS GARUMS VAI UZDEVUMA LAIKA LĪNIJANEPIECIEŠAMIE RESURSI UN/VAI TEHNOLOĢIJASINTERNETA SAITE UZ MATERIĀLIEMPIEMĒRS1PIEMĒRS2PIEMĒRS3
1 Kultūras pamati 12 Saskata gadalaiku maiņu V.Purvīša agrā pavasara gleznās un radoši interpretē to savās izjūtās par dabu. Attālinātas mācīšanās nodarbības pāns, saites uz interneta resursiem, uzdevumi skolēniem. 40 min. Interneta pieslēgums.
2 Vizuālā māksla 10 Mācību materiāls vizuālajā mākslā. Dizainā. Kompozīcijā. Iespēja video intervijās ciemoties dažādu paaudžu, dažādu nozaru mākslinieku darbnīcās. https://www.intereses.lv/kompozicija-un-makslas-valoda/Titullapa.html Digitālais mācību līdzeklis vizuālajā mākslā, izmantojams pēc nepieciešamības. Materiāls izmantojams 1 - 20 mācību stundām. Interneta pieslēgums. https://www.intereses.lv/kompozicija-un-makslas-valoda/
3 Kultūras pamati 11 Skolēns demonstrē padziļinātas zināšanas par mākslas virzieniem, izmantojot prasmi atpazīt, raksturot un salīdzināt. Zināšanu pārbaude par tēmu "Impresionisms, neoimpresionisms, postimpresionisms",. izmantojot patstāvīgo darbu, kur skolēns demonstrē dažādas prasmes. 1 stunda - -
4 Literatūra 12 - Izanalizēt V.Nabokova stāsta "Aplis" nosaukumu ka vienu no teksta stiprām pozīcijām. - Nokonstruēt teksta tematiskie lauki, teksta marķētēšana. - Secināt, kā varoņa dzīve ir aplis, argumentēt savu viedokli. Krievu (mazākumtautības) literatūras stundas piemērs mācību plānošanai attālināti. Darbs sastāv no divām daļām: 1. Izlasīt tekstu (tiešsaitē). 2. Katra skolena patstāvīgs darbs (darba lapa pievienota). 2 mācību stundas: teksta lasīšana, teksta marķetēšana, darba lapa pildīšana. Resursi: stāsta teksts, pieraksti krievu valodā un literatūrā, darba lapa ar nepieciešamo informāciju un jautājumiem. V.Nabokova biografija (atkārtojums): https://www.youtube.com/watch?v=CGr822SSM40 stāsta teksts: http://lib.ru/NABOKOW/fial02.txt
5 Literatūra 8 Katram uzdevumam atšķirīgs Uzdevumi 8.klasei literatūrā. Darba lapas un uzdevumi par autoriem. Materiālā ievietotas gan PowerPoint prezentācijas, gan darba lapas Word formātā. Dažāds Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/drive/folders/1Ta1IFcFWBz5OHkBFT_Ur9PnxUGYDb0l3?fbclid=IwAR3Ayinp0JEKG-EOhDfpmVyRwi0_sLVpmyfOydYhAKqi2S--o_hQzCNVOpg
6 Literatūra 9 Katram uzdevumam atšķirīgs Uzdevumi 9.klasei literatūrā. Darba lapas un uzdevumi par autoriem. Materiālā ievietotas gan PowerPoint prezentācijas, gan darba lapas Word formātā. Dažāds Piekļuve google doc failiem. https://drive.google.com/drive/folders/13m5rfbfSNcYw7IK8vQhJVpkYtsO7kJ-b?usp=sharing
7 Literatūra 10 Katram uzdevumam savi Uzdevumi par Remarka, Elsberga, Blaumaņa, Čaka, Mauriņas u.c. autoru darbiem. Materiālā ievietotas gan PowerPoint prezentācijas, gan darba lapas Word formātā. Dažāds Piekļuve google doc failiem https://drive.google.com/drive/folders/1u8vaxHkbBMNsyNK0AAeRoB-h6kKOp2ft?fbclid=IwAR3Ayinp0JEKG-EOhDfpmVyRwi0_sLVpmyfOydYhAKqi2S--o_hQzCNVOpg