Skola2030 Vācu valoda II konsultācija tiešsaistē 

2023. gada 2.martā, plkst. 16.00

Digitālie mācību līdzekļi skolo.lv vidē

 
Pieteikšanās beigusies