Dalīšanās ar piemēriem skolu vadībai

Paskaidrojums: piemērs ir - viena vai vairāku dokumentu kopums, ko skolas vadībai izmantot, sadarbībai ar skolotājiem, kolēģiem un vecākiem. Piemēri sistēmām un procesiem, kurus esat izveidojuši, lai organizētu skolas vadīšanu un attālināto mācīšanos. Materiālu forma un detalizācijas pakāpe ir Jūsu ziņā.

* obligātie lauki

E-pasts*
Skolas nosaukums*
Kā skolēns uzzinās savus mācību sasniedzamos rezultātus (SR)?*
Kā skola atbalstīs skolēnus, lai viņi sasniedz savus mācību sasniedzamos rezultātus (SR)?*
Kā veidos komunikāciju ar skolēniem?*
Papildus informācija par darbību/sadarbību skolā, par konkrētiem procesiem, pieredzi un lēmumiem tās uzlabošanai. Kā skola organizēsies? Konkrēti.*
Pielikums (ja ir izveidots fails ar, kuru varat dalīties)
Pielikums1
Pielikums2