Dalīšanās ar piemēriem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

Paskaidrojums: piemērs ir - viena vai vairāku dokumentu kopums, ko skolotājam izmantot, strādājot ar skolēniem attālināti attiecīgajā priekšmetā un klasē. Materiālu forma un detalizācijas pakāpe ir Jūsu ziņā.

* obligātie lauki

Vārds*
Uzvārds*
E-pasts*
Izvēlies atbilstošu mācību priekšmetu!*
KLASE
SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS*

APRAKSTS par piemēru

Piemēram: Projekta darbs, ko iespējams skolēnam īstenot, patstāvīgi izmantojot dotās vadlīnijas, prezentāciju un kritērijus. Darbs sastāvs no divām daļām - 1. Izstrādāts pilsētas ceļvedis, kas parādā vietējā pašvaldībā esošo situāciju (cilvēku daudzums, uzņēmumu skaits u. tml.) 2. Balstoties uz ievāktajiem datiem un izveidotiem jautājumiem, veikta analīze par savu pašvaldību. Darbam paredzēts - 2 nedēļu laika posms, pētot pieejamos informācijas avotus, izzinot pašvaldības funkcijas un uzņēmumu specializāciju novadā. Aicinu vadlīnijas un kritērijus pielāgot atbilstoši saviem skolēniem un reģiona specifikai.

ĪSS APRAKSTS*
NODARBĪBAS GARUMS VAI UZDEVUMA LAIKA LĪNIJA
NEPIECIEŠAMIE RESURSI UN/VAI TEHNOLOĢIJAS
INTERNETA SAITE UZ MATERIĀLIEM

PIEMĒRA PIEVIENOŠANA

Katram pievienotajam failam (ja tādi ir vairāki) norādiet nosaukumā, kāda ir tā funkcija - nodarbības plāns, AS sniegšanai, kritēriju lapa, rekinamie uzdevumi utml. Faila tipi ir jūsu ziņā.

PIEMĒRS1
PIEMĒRS2
PIEMĒRS3