Skola2030 Matemātikas mācību jomas skolotāju (7.- 12. klase) konsultācija tiešsaistē 

Par snieguma līmeņu aprakstu veidošanu un izmantošanu.

2021. gada 16. aprīlī, plkst. 15.00

 
Pieteikšanās beigusies