Skola2030 Latviešu valodas konsultācija tiešsaistē 

2023. gada 28. martā, plkst. 16.00

Gatavošanās eksāmenam padziļinātajos kursos latviešu valoda II un literatūra II
Pieteikšanās beigusies