Skola2030 Skolotāju pieredze teātra mākslas tematā - Etīde - tiešsaistes konsultācija

2021.gada 9.martā, plkst. 16.00

 
Pieteikšanās beigusies