Skola2030 Inženierzinību konsultācija tiešsaistē

Dalīšanās pieredzē (pamatskola) 

2021. gada 29. novembrī, plkst. 16.00

 
Pieteikšanās beigusies