Skola2030 Vizuālās mākslas konsultācija tiešsaistē 

2023. gada 28. martā, plkst. 16.00

Individuālā konsultācija 1.-9.klašu skolotājiem

 Piesakoties skolotājam jāapraksta pedagoģiskais vai specifiski metodiskais gadījums, par kuru vēlas saņemt konsultāciju, ietverot info par klasi - tās skaitlisko, personību sastāvu (ja ir iekļaujamie skolēni); mācību organizāciju skolā/mācību priekšmetā (dubultstunda, integrēta stunda u.c.)  un/vai jāpievieno savs izveidotais materiāls (pārbaudes darbs, stundas plānojums, tematiskas plāns u.c.) vai tā uzmetums, par kura saturu vēlas konsultēties.

 

* obligātie lauki

Norādiet savu vārdu*
Norādiet savu uzvārdu*
E-pasts komunikācijai*
Norādiet pārstāvēto izglītības iestādi*
Pedagoģiskā gadījuma apraksts, par kuru vēlos konsultēties (situācijas apraksts, jautājumi)*
Informācija par klasi/ēm (kura, skolēnu skaits, cita informācija), mācību organziāciju skolā*
Materiāls, par kura saturu vēlaties konsultēties
Atbildi vēlos saņemt*
Piekrītu saņemt Skola2030 jaunumus e-pastā*