Skola2030 Mūzikas konsultācija tiešsaistē 

2023. gada 31. martā, plkst. 15.00

Individuālā konsultācija 1.-9. klašu skolotājiem

 Piesakoties skolotājam jāapraksta pedagoģiskais vai specifiski metodiskais gadījums, par kuru vēlas saņemt konsultāciju, ietverot info par klasi - tās skaitlisko, personību sastāvu (ja ir iekļaujamie skolēni); mācību organizāciju skolā/mācību priekšmetā (dubultstunda, integrēta stunda u.c.)  un/vai jāpievieno savs izveidotais materiāls (pārbaudes darbs, stundas plānojums, tematiskas plāns u.c.) vai tā uzmetums, par kura saturu vēlas konsultēties.

 
Pieteikšanās beigusies