Skola2030 Tiešsaistes konsultācija fizikas skolotājiem

Uzdevumu veidošanas paņēmieni un noderīgi rīki 

2021. gada 14. aprīlī, plkst. 16.00

 
Pieteikšanās beigusies