Skola2030 Dabaszinību konsultācija tiešsaistē 

2023. gada 28. martā, plkst. 16.00

Pašvadītu mācību organizēšana; idejas pārbaudes darbu veidošanai; aktuālie temati 1.-3. klasē

 
Pieteikšanās beigusies