Skola2030 Bioloģijas konsultācija tiešsaistē 

2023. gada 25.janvārī, plkst. 16.00

Prasme pamatot un salīdiznāt bioloģijā

 
Pieteikšanās beigusies