Nr Joma Priekšmets Klase Temats Materiāls izveidots
1 Matemātika Matemātika Vidusskola - pamatkurss Trigonometrija I: Sinusa un kosinusa funkcijas 12/08/2020
2 Matemātika Matemātika Vidusskola - pamatkurss Algebra I: Daļveida vienādojumi un nevienādības 12/08/2020
3 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 8. klase Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā 19/05/2021
4 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 8. klase Kā modelē un izgatavo ar programmvadāmiem darbgaldiem darinātus izstrādājumus? 31/05/2021
5 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 8. klase Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru? 31/05/2021
6 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 7. klase Kā termiski apstrādā gaļu un zivis atkarībā no to pirmapstrādes - sagriešanas veida vai samalšanas? 30/09/2020
7 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 7. klase Kā auž izstrādājumu? 20/08/2020
8 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 6. klase PROJEKTS 24/08/2021
9 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 6. klase Kā kombinē koku ar citiem materiāliem, izgatavojot koka modeli ar funkciju? 24/08/2021
10 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 6. klase Kā mainās graudaugu un pākšaugu ēdienu konsistence atkarībā no izmantotā šķidruma daudzuma? 24/08/2021
11 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 5. klase Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem? 22/04/2021
12 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 4. klase Kā tamborē (vai filcē) telpiskus tekstila objektus? 30/06/2020
13 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 3. klase Kā izstrādā spēli? 08/06/2021
14 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 3. klase Kā šuj ar rokām roku lelli? 08/06/2021
15 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 2. klase Kā šuj ar rokām un dažādi rotā ar vītām, pītām aukliņām un tamborētām pīnītēm izstrādājumu? 29/03/2021
16 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 8. klase 8.2. Kāpēc uz Zemes izvedojušās teritorijas ar atšķirīgu veģetāciju? (8.2.1. Tuksneši; 8.2.2. Meži; 8.2.3. Zālāji un tundra) 08/04/2021
17 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 7. klase Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? 16/06/2020
18 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 9. klase Kāda ir Satversme loma demokrātiskā valstī? 02/06/2021
19 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 9. klase Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus? 02/06/2021
20 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 8. klase Kā notiek ražošana? 18/02/2021
21 Dabaszinātnes (Programma) Ķīmija programma 8.-9.klase Mācību priekšmeta programma 29/08/2019
22 Dabaszinātnes (Programma) Ģeogrāfija programma 7.-9.klase Mācību priekšmeta programma 29/08/2019
23 Dabaszinātnes (Programma) Fizika programma 8.-9.klase Mācību priekšmeta programma 30/08/2019
24 Dabaszinātnes (Programma) Bioloģija programma 7.-9.klase Mācību priekšmeta programma 29/08/2019
25 Dabaszinātnes (Programma) Dabaszinības programma 1.-6.klase Mācību priekšmeta programma 29/08/2019
26 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 3. klase Kā pētīt un saglabāt tradīcijas? 17/12/2020
27 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 3. klase Kā raksturot Latviju? 17/12/2020
28 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 9. klase 9.1. Kāpēc valsts ģeogrāfiskais stāvoklis ir nozīmīgs tās attīstībā? 02/06/2021
29 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 9. klase 3_pasaule 23/02/2021
30 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 7. klase Kā pilnveidot savu personību? 16/06/2020
31 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Vēsture 31/07/2020
32 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Pasaule 31/07/2020
33 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Draugi 31/07/2020
34 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Daba 31/07/2020
35 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Tradīcijas 31/07/2020
36 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Laiks 31/07/2020
37 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 7. klase Mājas 31/07/2020
38 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Pasaule 24/07/2020
39 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Draugi 24/07/2020
40 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Māksla 24/07/2020
41 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Fantāzija 24/07/2020
42 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Laiks 24/07/2020
43 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Spēle 24/07/2020
44 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Daba 21/10/2020
45 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 4. klase Mājas 21/10/2020
46 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda, 5. klase 23/10/2019
47 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda, 6. klase 23/10/2019
48 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Vārdšķiras 23/10/2019
49 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Pašvērtējums 23/10/2019
50 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Teksti, darba lapas 23/10/2019
51 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Prezentācijas par rakstniekiem 23/10/2019
52 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Gadskārtu svētki 23/10/2019
53 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Didaktiskās spēles 16/08/2019
54 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda 2. klase 16/08/2019
55 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda, 1. klase 16/08/2019
56 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 8. klase Kāpēc nodokļi jāmaksā? 18/02/2021
57 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 8. klase Kāda ir banku loma naudas apritē? 18/02/2021
58 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 9. klase 7_draugi 23/02/2021
59 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 9. klase 6_majas 23/02/2021
60 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 9. klase 5_daba 23/02/2021
61 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 9. klase 4_laiks 23/02/2021
62 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 9. klase 2_tradicijas 23/02/2021
63 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 6. klase 7_spele 09/02/2021
64 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 6. klase 6_pasaule 09/02/2021
65 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 6. klase 5_mājas 09/02/2021
66 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 6. klase 4_daba 09/02/2021
67 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 6. klase 3_Darbs 09/02/2021
68 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 6. klase 1_laiks 09/02/2021
69 Speciālā izglītība Datorika Speciālā izglītība Datorika 26/06/2019
70 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 9. klase Drošība un es 17/12/2020
71 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda 9. klase 23/10/2019
72 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda 8. klase 24/10/2019
73 Speciālā izglītība Latviešu valoda Speciālā izglītība Latviešu valoda 7. klase 16/08/2019
74 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 6. klase Es un pilsēta 17/12/2020
75 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 6. klase Es un pasaule 17/12/2020
76 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 6. klase Es un kultūra 17/12/2020
77 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 6. klase Es un veselība 17/12/2020
78 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 9. klase Kultūra un es 17/12/2020
79 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 9. klase Pasaule un es 17/12/2020
80 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 9. klase Daba un es 17/12/2020
81 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 6. klase Es un ikdiena 17/12/2020
82 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Pārvietošanās ar velosipēdu 30/03/2019
83 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - specializētais kurss Pārvietošanās ar sporta inventāru (ekstrēmie sporta veidi) 30/03/2019
84 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 30/03/2019
85 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 28/03/2019
86 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - padziļinātais kurss Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 27/03/2019
87 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - specializētais kurss Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 27/03/2019
88 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Priekšmetu pārvietošana (Handbols) 27/03/2019
89 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Priekšmetu pārvietošana (Handbols) 27/03/2019
90 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase Priekšmetu pārvietošana (Handbols) 27/03/2019
91 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Priekšmetu pārvietošana (Handbols) 27/03/2019
92 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Priekšmetu pārvietošana (Handbols) 27/03/2019
93 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 4. klase Droša rīcība ceļu satiksmē (velosipēds, skrituļdēlis, skrējritenis, skrituļslidas u.c.) 27/03/2019
94 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Piedzīvojumu aktivitātes – komandas sadarbības uzdevumi 27/03/2019
95 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Piedzīvojumu aktivitātes – pārgājiens 27/03/2019
96 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase Piedzīvojuma aktivitātes – sadarbības uzdevumi un šķēršļu pārvarēšana 27/03/2019
97 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda Vidusskola - padziļinātais kurss Indivīds 24/03/2019
98 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda Vidusskola - padziļinātais kurss Riti un tradīcijas 24/03/2019
99 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Piedzīvojuma aktivitātes – sadarbības uzdevumi un šķēršļu pārvarēšana 22/03/2019
100 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Piedzīvojumu aktivitātes – šķēršļu pārvarēšana dažādās vidēs 27/03/2019
101 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 2. klase Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos un nodarboties ar vaļaspriekiem? 17/12/2020
102 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 2. klase Piedzīvojumu aktivitātes – šķēršļu pārvarēšana dažādās vidēs 21/03/2019
103 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 9. klase Izglītība un es 17/12/2020
104 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 06/03/2019
105 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase 2 Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 06/03/2019
106 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 06/03/2019
107 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 06/03/2019
108 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 06/03/2019
109 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 7. klase Kultūra un es 25/06/2020
110 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 7. klase Pasaule un es 25/06/2020
111 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 5. klase Es un svētki 17/12/2020
112 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 5. klase Es un pilsēta 17/12/2020
113 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 5. klase Es un brīvais laiks 17/12/2020
114 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 5. klase Es un skola 17/12/2020
115 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 5. klase Es un citi 17/12/2020
116 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 4. klase Es un ikdiena 16/06/2020
117 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 4. klase Es un citi 16/06/2020
118 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 2. klase Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu? 17/12/2020
119 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 3. klase Kā atšķirt faktus un viedokļus ikdienā? 17/12/2020
120 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda Vidusskola - padziļinātais kurss Vēsture un ģeogrāfija 20/02/2019
121 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda Vidusskola - padziļinātais kurss Kultūra 20/02/2019
122 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda Vidusskola - padziļinātais kurss Dzīves stils un dzīves vērtības 20/02/2019
123 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 8. klase Kultūra un es 17/12/2020
124 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 8. klase Daba un es 17/12/2020
125 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 8. klase Veselība un es 17/12/2020
126 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 8. klase Izglītība un es 17/12/2020
127 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 7. klase Tehnoloģijas un es 25/06/2020
128 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 7. klase Daba un es 25/06/2020
129 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 7. klase Citi un es 25/06/2020
130 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Priekšmetu pārvietošana (Basketbols) 18/02/2019
131 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Priekšmetu pārvietošana (Basketbols) 18/02/2019
132 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase Priekšmetu pārvietošana (Basketbols) 18/02/2019
133 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Priekšmetu pārvietošana (Basketbols) 18/02/2019
134 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Priekšmetu pārvietošana (Basketbols) 18/02/2019
135 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Pārvietošanās (Lēkšana) 18/02/2019
136 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 2. klase Pārvietošanās (Lēkšana) 18/02/2019
137 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Pārvietošanās (Lēkšana) 18/02/2019
138 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - specializētais kurss Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanas vingrinājumi 16/02/2019
139 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - padziļinātais kurss Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanas vingrinājumi 16/02/2019
140 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - pamatkurss Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanas vingrinājumi 16/02/2019
141 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Fiziskās īpašības “Spēks” attīstīšanas vingrinājumi 16/02/2019
142 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase Fiziskās īpašības “Spēks un Lokanība” attīstīšanas vingrinājumi 13/02/2019
143 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 1. klase Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē? 24/04/2020
144 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 1. klase Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā? 24/04/2020
145 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 1. klase Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot? 24/04/2020
146 Valodas Krievu valoda kā otrā svešvaloda 4. klase Es pilsētā un laukos 16/06/2020
147 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - specializētais kurss Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 07/02/2019
148 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - padziļinātais kurss Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 07/02/2019
149 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte Vidusskola - pamatkurss Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 07/02/2019
150 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 9. klase Priekšmetu pārvietošana ( mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 07/02/2019
151 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 6. klase Priekšmetu pārvietošana ( mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 07/02/2019
152 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 9. klase Individuālais izvēles projekts Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas instalācijas izgatavošanā? 01/07/2021
153 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 8. klase GRUPAS PROJEKTS Kā gatavo piena produktu ēdienus? Kā uzklāj galdu brīvdabas pasākumā? 31/05/2021
154 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 7. klase Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri? 20/08/2020
155 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 5. klase Kā veic pirmapstrādi (dažādi smalcina) un termiski apstrādā (cep veidnē, vāra, sautē) dārzeņus un augļus? 22/04/2021
156 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 6. klase Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamus materiālus? 24/08/2021
157 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 4. klase Kā zāģē, slīpē un urbj apaļkoka lietas no masīvā kokmateriāla? 30/06/2020
158 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 3. klase Projekts: Kā izgatavo mājokļa maketu un tā izklājumu? 08/06/2021
159 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 2. klase Projekts: Kā gatavojos un organizēju svētkus? 29/03/2021
160 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 2. klase Kā izgatavo locītus, pītus, rullētus papīra objektus? 29/03/2021
161 Tehnoloģijas Datorika 6. klase Tiešsaistes prezentāciju rīki 07/02/2019
162 Tehnoloģijas Datorika 6. klase Video apstrāde, izvēlēto objektu filmēšana, vienkāršu videoklipu veidošana 07/02/2019
163 Tehnoloģijas Datorika 6. klase Izklājlapas. Vienkāršu diagrammu veidošana. 07/02/2019
164 Dabaszinātnes Fizika 9. klase 9.1. Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašības? 29/07/2021
165 Dabaszinātnes Fizika 9. klase 9.2. Kur un kā rodas elektrība? 29/07/2021
166 Dabaszinātnes Fizika 9. klase 9.3. Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību? 29/07/2021
167 Dabaszinātnes Fizika 9. klase 9.4. Kā magnētisms darbojas cilvēku labā? 29/07/2021
168 Dabaszinātnes Fizika 9. klase 9.5. Kā elektromagnētiskie viļņi palīdz mums uztvert apkārtējo pasauli? 29/07/2021
169 Dabaszinātnes Fizika 9. klase 9.6. Kur es atrodos Visumā? 29/07/2021
170 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Teātris un mūzika 30/09/2020
171 Dabaszinātnes Bioloģija 9. klase 9.4. Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi? 22/06/2021
172 Dabaszinātnes Bioloģija 9. klase 9.3. Kā notiek organisma darbības regulācija? 22/06/2021
173 Dabaszinātnes Bioloģija 9. klase 9.2. Kā rodas jauns organisms? 22/06/2021
174 Dabaszinātnes Bioloģija 9. klase 9.1. Kā organismi saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? 22/06/2021
175 Dabaszinātnes Bioloģija 8. klase 8.4. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? 24/05/2021
176 Dabaszinātnes Bioloģija 8. klase 8.3. Kā notiek vielu transports organismos? 24/05/2021
177 Dabaszinātnes Bioloģija 8. klase 8.2. Kā organismi uztver apkārtējo vidi? 24/05/2021
178 Dabaszinātnes Bioloģija 8. klase 8.1. Kā barojas organismi? 24/05/2021
179 Matemātika Matemātika 9. klase Līdzīgi trijstūri 03/04/2020
180 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 9. klase 9.2. Kā Latvijā pieejamie dabas resursi tiek izmantoti saimniecībā? 02/06/2021
181 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 9. klase 9.3. Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā? 02/06/2021
182 Matemātika Matemātika 8. klase Pitagora teorēma 03/04/2020
183 Matemātika Matemātika 9. klase Daudzstūri un riņķa līnija 03/04/2020
184 Matemātika Matemātika 7. klase Trijstūris 20/03/2020
185 Matemātika Matemātika 9. klase Vienādojumu un nevienādību sistēmas 03/04/2020
186 Matemātika Matemātika 9. klase Funkcijas 03/04/2020
187 Matemātika Matemātika 9. klase Polinomu sadalīšana reizinātājos 03/04/2020
188 Matemātika Matemātika 9. klase Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī 03/04/2020
189 Matemātika Matemātika 9. klase Trapece 03/04/2020
190 Matemātika Matemātika 9. klase Kvadrātvienādojumi, kvadrātnevienādības 03/04/2020
191 Matemātika Matemātika 8. klase Kvadrātfunkcija 03/04/2020
192 Matemātika Matemātika 8. klase Monomi, polinomi 03/04/2020
193 Matemātika Matemātika 8. klase Paralelograms 03/04/2020
194 Matemātika Matemātika 8. klase Laukumi, tilpumi 03/04/2020
195 Matemātika Matemātika 8. klase Reālo skaitļu kopa 03/04/2020
196 Matemātika Matemātika 8. klase Pakāpe ar veselu kāpinātāju 30/03/2020
197 Matemātika Matemātika 8. klase Datu izmantošana pētījumos 30/03/2020
198 Matemātika Matemātika 7. klase Lineāras nevienādības 20/03/2020
199 Matemātika Matemātika 7. klase Lineāri vienādojumi 20/03/2020
200 Matemātika Matemātika 7. klase Algebriskas izteiksmes 20/03/2020
201 Matemātika Matemātika 7. klase Sakarības trijstūrī 20/03/2020
202 Matemātika Matemātika 7. klase Lineāra funkcija 20/03/2020
203 Matemātika Matemātika 7. klase Mainīgi lielumi un sakarības 20/03/2020
204 Matemātika Matemātika 7. klase Ģeometriskas figūras un to īpašības 20/03/2020
205 Matemātika Matemātika 7. klase Kopas, kombinatorika, varbūtība 20/03/2020
206 Dabaszinātnes Ķīmija 9. klase 9.4. Kāpēc vielas un to pārvērtības ir daudzveidīgas? 29/06/2021
207 Dabaszinātnes Ķīmija 9. klase 9.3. Kas ir organiskās vielas? 29/06/2021
208 Dabaszinātnes Ķīmija 9. klase 9.2. Kā izmanto iežus? 29/06/2021
209 Dabaszinātnes Ķīmija 9. klase 9.1.Kā iegūst un izmanto metālus? 29/06/2021
210 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 5. klase Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības? 05/05/2021
211 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase 6.Pasaule 05/01/2021
212 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase 5.Tradīcijas 05/01/2021
213 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase 2.Daba 05/01/2021
214 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Viduslaiku un mūsdienu populārā mūzika 30/09/2020
215 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Ceļojumi. Daba un dabas skaņas kā iedvesmas avots 30/09/2020
216 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Bruņinieku laikmeta un mūsdienu mīlas dziesmas 30/09/2020
217 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Teksta nozīme mūzikas satura atklāsmē 30/09/2020
218 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 1. klase Ziemassvētki 03/07/2020
219 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 1. klase Mana Latvija 03/07/2020
220 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Volejbols 01/11/2018
221 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 9. klase No demokrātijas uz totalitārismu 02/06/2021
222 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 9. klase Sašķeltā pasaule 02/06/2021
223 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 9. klase Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi 02/06/2021
224 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Basketbols 3 15/10/2018
225 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Fiziskā aktivitāte Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 28/03/2019
226 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 15/10/2018
227 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 15/10/2018
228 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Slīdēšana (Slēpošana). 15/10/2018
229 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Slīdēšana (Slēpošana). 15/10/2018
230 Matemātika Matemātika 6. klase Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem? 13/03/2020
231 Matemātika Matemātika 6. klase Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli? 13/03/2020
232 Matemātika Matemātika 6. klase Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle? 13/03/2020
233 Matemātika Matemātika 6. klase Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus? 13/03/2020
234 Matemātika Matemātika 6. klase Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas? 13/03/2020
235 Matemātika Matemātika 6. klase Kā reizina un dala parastās daļas? 13/03/2020
236 Matemātika Matemātika 6. klase Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā? 13/03/2020
237 Matemātika Matemātika 5. klase Kā nosaka figūru nezināmos lielumus? 12/03/2020
238 Matemātika Matemātika 5. klase Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem? 12/03/2020
239 Matemātika Matemātika 5. klase Kā lieto decimāldaļas un procentus? 12/03/2020
240 Matemātika Matemātika 5. klase Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus? 12/03/2020
241 Matemātika Matemātika 5. klase Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu? 12/03/2020
242 Matemātika Matemātika 5. klase Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību? 12/03/2020
243 Matemātika Matemātika 5. klase Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos? 12/03/2020
244 Matemātika Matemātika 5. klase Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus? 12/03/2020
245 Matemātika Matemātika 4. klase Kā nosaka dažādu figūru laukumu? 03/03/2020
246 Matemātika Matemātika 4. klase Ko nozīmē daļa no veselā? 03/03/2020
247 Matemātika Matemātika 4. klase Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus? 03/03/2020
248 Matemātika Matemātika 4. klase Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli? 03/03/2020
249 Matemātika Matemātika 4. klase Kā mēra leņķi? 03/03/2020
250 Matemātika Matemātika 4. klase Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli? 03/03/2020
251 Matemātika Matemātika 4. klase Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus? 03/03/2020
252 Matemātika Matemātika 3. klase Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus? 19/03/2020
253 Matemātika Matemātika 3. klase Kādi lielumi raksturo figūru? 19/03/2020
254 Matemātika Matemātika 3. klase Ko nozīmē daļa no veselā? 19/03/2020
255 Matemātika Matemātika 3. klase Kā veido vietas plānu? 19/03/2020
256 Matemātika Matemātika 3. klase Kā izmanto visas darbības? 19/03/2020
257 Matemātika Matemātika 3. klase Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10? 19/03/2020
258 Matemātika Matemātika 2. klase Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5? 18/03/2020
259 Matemātika Matemātika 2. klase Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2? 18/03/2020
260 Matemātika Matemātika 2. klase Kā veido un raksturo figūras? 18/03/2020
261 Matemātika Matemātika 2. klase Kā rodas izteiksme? 18/03/2020
262 Matemātika Matemātika 2. klase Kā laika rēķini palīdz plānot? 18/03/2020
263 Matemātika Matemātika 2. klase Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus? 18/03/2020
264 Matemātika Matemātika 2. klase Kā nosaka dažādus garumus? 18/03/2020
265 Matemātika Matemātika 1. klase Kā apraksta un veido figūras? 07/03/2020
266 Matemātika Matemātika 1. klase Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem? 07/03/2020
267 Matemātika Matemātika 1. klase Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”? 07/03/2020
268 Matemātika Matemātika 1. klase Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10? 07/03/2020
269 Matemātika Matemātika 1. klase Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10? 07/03/2020
270 Matemātika Matemātika 1. klase Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru? 07/03/2020
271 Matemātika Matemātika 1. klase Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds? 07/03/2020
272 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Priekšmetu pārvietošana (mešana, tveršana, ripināšana un sitieni pa priekšmetu) 15/10/2018
273 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 15/10/2018
274 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Priekšmetu pārvietošana ( mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu) 15/10/2018
275 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Pārvietošanās dažādos veidos, darbības dažādiem līdzekļiem (velo) 15/10/2018
276 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Pārvietošanās dažādos veidos, darbības dažādiem līdzekļiem 15/10/2018
277 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Pārvietošanās pamatsagatavošana Ripošanai un braukšanai 15/10/2018
278 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Fiziskās īpašības “Lokanība” attīstīšanas vingrinājumi 15/10/2018
279 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Fiziskās īpašības “Koordinācija” attīstīšanas vingrinājumi 15/10/2018
280 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Pārvietošanās (soļošana un skriešana bez un ar sporta inventāru) 15/10/2018
281 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Pārvietošanās (soļošana un skriešana bez un ar sporta inventāru) 15/10/2018
282 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Pārvietošanās (soļošana un skriešana bez un ar sporta inventāru) 15/10/2018
283 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Kustību rotaļas un spēles 15/10/2018
284 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Kustību rotaļas un spēles 14/10/2018
285 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Kustību rotaļas un spēles 14/10/2018
286 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 8. klase Piedzīvojuma aktivitātes – Pārvietojas nepazīstamā apvidū, izmantojot dažādas kartes to skaitā digitālās, precīzā virzienā 14/10/2018
287 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 5. klase Piedzīvojumu aktivitātes –pārvietojas ar karti labi pārredzamā apvidū 14/10/2018
288 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 3. klase Piedzīvojumu aktivitātes – Pārvietojas ar apvidus shēmu pazīstamā un labi pārredzamā apvidū 14/10/2018
289 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 2. klase Ko likt uz šķīvja (Mani ēšanas paradumi) 12/10/2018
290 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 2. klase Mana veselība. Kā ķermenis reaģē uz fizisku sodzi 12/10/2018
291 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 1. klase Kā es jūtos 12/10/2018
292 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 1. klase Laika plānošana 12/10/2018
293 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 1. klase Bērni un pieaugušie 12/10/2018
294 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 8. klase Veselību veicinoša skolas vide 12/10/2018
295 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 8. klase Veselība un fiziskā aktivitāte 12/10/2018
296 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 6. klase Fiziskā aktivitāte un mācības 12/10/2018
297 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 6. klase Veselīga skolas vide. Atkarības 12/10/2018
298 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 6. klase Veselīga skolas vide 12/10/2018
299 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 1. klase Veselīga skolas vide 12/10/2018
300 Tehnoloģijas Datorika 2. klase Iepazīšanās ar algoritmiem. 04/10/2018
301 Tehnoloģijas Datorika 2. klase Tīmekļa pārlūkprogramma un meklētājprogramma. 04/10/2018
302 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 5. klase Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu? 22/04/2021
303 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 1. klase Kā kombinē dažādas formas un rotā plakanus un telpiskus izstrādājumus no plastilīna un sāls masas? 10/08/2020
304 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 1. klase Kā ver, tin, kārto, sien, loka, līmē rotājumus no koku lapām? 10/08/2020
305 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 3. klase Kā stiprina kopā dažādus dabas materiālus? 08/06/2021
306 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 5. klase Kā zāģē ar figūrzāģi koka izstrādājumu no saplākšņa? 22/04/2021
307 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 6. klase Kā tapo vai ada, mezglo izstrādājumu? 24/08/2021
308 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 8. klase Kā virpo ar koka virpu darinātu izstrādājumu? 31/05/2021
309 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 2. klase Kā veido izstrādājumus ar dažādām faktūrām no māla un plastikas? 29/03/2021
310 Dabaszinātnes Ķīmija 8. klase 8.3. Kā notiek vielu ķīmiskās pārvērtības 17/05/2021
311 Dabaszinātnes Ķīmija 8. klase 8.1. Kas ir ķīmija? 17/05/2021
312 Dabaszinātnes Ķīmija 8. klase 8.2. No kā sastāv vielas? 17/05/2021
313 Dabaszinātnes Ķīmija 8. klase 8.5. Kā izmanto ūdeni? 17/05/2021
314 Dabaszinātnes Ķīmija 8. klase 8.4. Kāpēc skābes un bāzes ir pretstati? 17/05/2021
315 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 8. klase 8.1. Kas ir dabas resursi? 08/04/2021
316 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 7. klase 7.2. Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība? 16/06/2020
317 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 7. klase 7.1. Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? 16/06/2020
318 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 7. klase 7.3. Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu? 16/06/2020
319 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 7. klase 7.5. Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats? 16/06/2020
320 Dabaszinātnes Ģeogrāfija 7. klase 7.4. Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? (7.4.1. Pasaules okeāns; 7.4.2. Iekšējie ūdeņi) 16/06/2020
321 Dabaszinātnes Fizika 8. klase 8.2. Kā ķermeņi kustas? 14/06/2021
322 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Ģimenes godi 30/09/2020
323 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase Ritms, mūzika, kustības 19/08/2020
324 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 4. klase Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi? 20/08/2020
325 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 1. klase Skaņu pasaule 03/07/2020
326 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Mūzika 7. klase No mutvārdu tradīcijas līdz nošu pierakstam 30/09/2020
327 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 4. klase Draugi un skola 09/11/2020
328 Dabaszinātnes Fizika 8. klase 8.6. Var darbu var paveikt bez enerģijas? 04/08/2021
329 Dabaszinātnes Fizika 8. klase 8.5. Kāpēc ķermeņi var peldēt šķidrumos un gaisā? 04/08/2021
330 Dabaszinātnes Fizika 8. klase 8.4. Kāpēc ķermeņi kustas? 04/08/2021
331 Dabaszinātnes Fizika 8. klase 8.1. Ko mācās fizikā? 14/06/2021
332 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Izvēlos drošu rīcību riskantās situācijās 04/09/2018
333 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Ēdu veselīgi 04/09/2018
334 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Mācos vienoties 04/09/2018
335 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Manas emocijas 04/09/2018
336 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 7. klase Saglabā mieru 27/07/2018
337 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 7. klase Uzturs veselībai 04/04/2019
338 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Braukšana 26/07/2018
339 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Ripošana un braukšana 26/07/2018
340 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Koordinācijas attīstīšana 26/07/2018
341 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Koordinācijas attīstīšana 26/07/2018
342 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Braucamlīdzekļi 26/07/2018
343 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Soļošana, skriešana 2 26/07/2018
344 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Slēpošana 2 25/07/2018
345 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 25/07/2018
346 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 7. klase Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos? 16/06/2020
347 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 4. klase Spēle. Fantāzija. 09/11/2020
348 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Soļošana un skriešana 23/07/2018
349 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Soļošana, skriešana 23/07/2018
350 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Slēpošana 23/07/2018
351 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Slēpošana 23/07/2018
352 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Pārvietojas nepazīstamā apvidū, izmantojot dažādas kartes to skaitā digitālās 23/07/2018
353 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Nosaka savu atrašanās vietu labi pazīstamā un pārredzamā apvidū 02/08/2018
354 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Pārvietojas ar apvidus shēmu pazīstamā un labi pārredzamā apvidū 02/08/2018
355 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Cilvēks un valsts 19/09/2018
356 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Cilvēks un gars 19/09/2018
357 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - padziļinātais kurss Tēma `Stilistika`, temats `Kā rakstīt eseju` 23/10/2018
358 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 7. klase Draugi 04/12/2020
359 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Teātra māksla 1. klase 1.-3.klase un izdevuma info 21/08/2020
360 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Teātra māksla 4. klase Etīde 10/07/2018
361 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Teātra māksla 7. klase Improvizācija 10/07/2018
362 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 5. klase Pasaule 20/04/2021
363 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 7. klase Mājas. Tradīcijas. Laiks. 14/10/2020
364 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Piedzīvojumu aktivitātes – komunikācija un sadarbība 02/08/2018
365 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Slidošana 05/07/2018
366 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Slidošana 05/07/2018
367 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Slidošana 05/07/2018
368 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 04/03/2019
369 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 04/03/2019
370 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 02/08/2018
371 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Kustību rotaļas un spēles, sporta spēles ar atvieglotiem vai mainītiem noteikumiem un vienspēles ar atvieglotiem vai mainītiem noteikumiem 04/07/2018
372 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 7. klase Māksla 24/08/2020
373 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Piedzīvojumu aktivitātes – pārgājiens 03/07/2018
374 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Piedzīvojuma aktivitātes – šķēršļu pārvarēšana dažādās vidēs 03/07/2018
375 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 1. klase Priekšmetu pārvietošana (mešana, tveršana, ripināšana un sitieni pa priekšmetu) 02/08/2018
376 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 4. klase Priekšmetu pārvietošana (mešana, tveršana, ripināšana un sitieni pa priekšmetu) 02/08/2018
377 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Priekšmetu pārvietošana (mešana, tveršana, ripināšana un sitieni pa priekšmetu)) 03/07/2018
378 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 5. klase Spēle. Fantāzija. 20/04/2021
379 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 7. klase Sabiedrība viduslaikos 06/08/2020
380 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 8. klase Latviešu nācijas veidošanās 13/05/2021
381 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 7. klase Sabiedrība aizvēsturē 06/08/2020
382 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 9. klase Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā 02/06/2021
383 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 5. klase Kā un kāpēc palidzēt cilvēkiem? 05/05/2021
384 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 8. klase Kā darbojas tirgus? 18/02/2021
385 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 8. klase Revolūcijas un modernizācija 13/05/2021
386 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 5. klase Kā novērst un risināt konfliktus vietējā kopienā? 05/05/2021
387 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 7. klase Kā vadīt stressu? 16/06/2020
388 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 9. klase Kā un kādi likumi aizstāv cilvēktiesības? 02/06/2021
389 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 2. klase Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās un kāpēc tie jāievēro? 17/12/2020
390 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 6. klase Kā tiesības saistītas ar pienākumiem? 16/06/2021
391 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 6. klase Kā raksturot uzņēmējdarbību? 16/06/2021
392 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 6. klase Kā plānot budžetu? 16/06/2021
393 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 2. klase Kā atšķirt to, ko gribas no tā, ko vajag? 17/12/2020
394 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 3. klase Kā pētīt, ko dara uzņēmējs? 17/12/2020
395 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 4. klase Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā? 08/05/2020
396 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 5. klase Kā darbojas pašvaldība? 05/05/2021
397 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 4. klase Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos? 08/05/2020
398 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības un vēsture 4. klase Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā? 08/05/2020
399 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - padziļinātais kurss Temats “Valodas_kultūra”, 1.apakštēma “Motivēti un nemotivēti normas pārkāpumi”; 2. apakštēma “Obligātie un pieļaujamie normas varianti” 01/07/2018
400 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - padziļinātais kurss Temats “Retorika”, apakštēma “Projekts „Dostojevska romāna `Noziegums un sods` varoņu runas uzvedība” 01/07/2018
401 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Temats “Stilistika”, 1. apakštēma “Zinātnes par valodu un mākslinieciskais teksts”; 2. apakštēma “Teksta stilistiskā analīze” 01/07/2018
402 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Temats “Valodas_kultūra”, apakštēma “Projekts „Runas portrets” 01/07/2018
403 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Temats “Retorika”, apakštēma “Valoda kā sistēma” 01/07/2018
404 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 8. klase Kā papildina, precizē, paskaidro domas vienkāršos teikumos? 30/06/2021
405 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 8. klase Kā pauž domas, jūtas, gribu, iznamtojot sintaktiskos sinonīmus? 30/06/2021
406 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 8. klase Kā savienot vārdus? 30/06/2021
407 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 8. klase Kā izvēlēties dialoga stratēģiju, lai saziņa būtu efektīva? 30/06/2021
408 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 7. klase Kam un kā palīdz palīgvārdi? 04/08/2020
409 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 7. klase Kādas īpašas darbības vārda formas palīdz veidot efektīvu runu? 04/08/2020
410 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 7. klase Ar kādu mērķi runā izmanto vietniekvārdus? 04/08/2020
411 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 7. klase Kādi vārdi palīdz aprakstīt darbības apstākļus un veidot strukturētu runu? 04/08/2020
412 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 5. klase Kā noskaidrot, parādīt un pierādīt, kā veidots vārds? 15/02/2021
413 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām 5. klase Dabas skaņas un valodas mūzika. 15/02/2021
414 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Infekcijām nē 30/06/2018
415 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Es vidē 30/06/2018
416 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 4. klase Kā es augu 30/06/2018
417 Dabaszinātnes Bioloģija 7. klase 7.4. Kā organismi elpo? 20/07/2020
418 Dabaszinātnes Bioloģija 7. klase 7.3. Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības? 20/07/2020
419 Dabaszinātnes Bioloģija 7. klase 7.2. Kas sedz organismus? 20/07/2020
420 Dabaszinātnes Bioloģija 7. klase 7.1. Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta? 20/07/2020
421 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase Spēle 05/01/2021
422 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase Laiks 05/01/2021
423 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase Mājas 05/01/2021
424 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase Draugi 05/01/2021
425 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 8. klase Fantāzija 05/01/2021
426 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra 5. klase Daba 05/01/2021
427 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 2. klase Soļošana, skriešana un lēkšana 07/06/2018
428 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 1. klase Soļošana un skriešana 07/06/2018
429 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 2. klase Kā kopt ķermeni 07/06/2018
430 Veselība un fiziskā aktivitāte Veselība 2. klase Bērni un pieaugušie 07/06/2018
431 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 7. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 29/05/2018
432 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 2. klase Velšanās, rāpšanās, rāpošanas un līšanas vingrinājumi 29/05/2018
433 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 2. klase Individuālās, pāru un grupu sporta, deju, aerobikas un priekšnesumu kustību kombinācijas ar un bez muzikālā pavadījuma 05/03/2019
434 Veselība un fiziskā aktivitāte Teātra māksla 2. klase Priekšmetu mešanas, tveršanas, ripināšanas un sitienu (pa priekšmetu) vingrinājumi 29/05/2018
435 Valodas Krievu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Tēma “Stilistika”; apakštēma “Kā rakstīt eseju `Par un Pret””’ 13/07/2018
436 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 7. klase Pirmās civilizācijas 06/08/2020
437 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Cilvēks un dievs 19/09/2018
438 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 8. klase Atklājumu un baznīcas reformu laikmets 13/05/2021
439 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 7. klase Kristīgās un islama pasaules rašanās 06/08/2020
440 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām 7. klase Pasaule 04/12/2020
441 Sociālā un pilsoniskā joma Latvijas un pasaules vēsture 7. klase Antīkās pasaules mantojums 06/08/2020
442 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 1. klase Ko nozīmē būt skolēnam? 24/04/2020
443 Sociālā un pilsoniskā joma Sociālās zinības 9. klase Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā, informācijas laikmetā? 02/06/2021
444 Tehnoloģijas Datorika 2. klase Darbs ar internetu informācijas apstrāde. 04/04/2018
445 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 2. klase Kā griež šķēlēs un gabaliņos produktus, lai pagatavotu maizītes? 29/03/2021
446 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 1. klase Kā cep maizi? Kā atspoguļo maizes tapšanas ceļu? 10/08/2020
447 Tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas 1. klase Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus? 10/08/2020
448 Veselība un fiziskā aktivitāte Fiziskā aktivitāte 2. klase : Priekšmetu mešanas, tveršanas, ripināšanas un sitienu (pa priekšmetu) vingrinājumi. 27/03/2018
449 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 7. klase Sabiedriskās nekārtības, terora akti un iekšējie nemieri. 10/02/2018
450 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 4. klase Pirmā palīdzība dzīvībai kritiskās situācijās. 10/02/2018
451 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 4. klase Dabas un tehnogēnās katastrofas. 10/02/2018
452 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 3. klase Droša rīcība dažādās ikdienas dzīves vidēs. Atpazīsti bīstamību. 10/02/2018
453 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 3. klase Droša rīcība dažādās ikdienas dzīves vidēs. Saskarsme ar dzīvniekiem. 10/02/2018
454 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 1. klase Pirmā palīdzība dzīvībai kritiskās situācijās. 10/02/2018
455 Veselība un fiziskā aktivitāte Drošība 1. klase Dabas un tehnogēnās katastrofas. Drošība vētras laikā. 10/02/2018
456 Dabaszinātnes Fizika 8. klase 8.3. Kā svārstības rada skaņu? 14/06/2021
457 Matemātika Matemātika 1. klase Cik kopā, cik palika? 07/03/2020
458 Valodas Latviešu valoda mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Valoda. Teksts. Stils. 07/02/2018
459 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā Literatūra mazākumtautību skolām Vidusskola - pamatkurss Cilvēks un dievs. 26/09/2018